Simpozionul doctoranzilor 8 septembrie 2011

In 8 septembrie 2011 a avut loc la Casa Adam Muller Guttenbrunn din Timisoara Simpozionul doctoranzilor organizat de UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" din Timisoara, realizat in cadrul proiectului "Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetarii" POSDRU/88/1.5/S/63117. Proiectul este finan]at din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, valoarea asistentei financiare nerambursabile fiind de 6689569 lei.

Simpozionul doctoranzilor 2011

Proiectul se desfasoara in parteneriat multiregional si transnational cu Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa" Iasi, Universitatea Szeged, Facultatea de Medicina si Universitatea Johann Wolfgang Goethe Frankfurt, Facultatea de Medicina, perioada de implementare a proiectului fiind de 36 luni, de la 1 martie 2010, p‰n` la 28 februarie 2013.

In cadrul simpozionului au fost prezentate 20 lucrari orale si 10 postere ale doctoranzilor sprijiniti prin proiect. Participantii au prezentat progresele obtinute in cadrul cercetarii individuale si colective, punanduse accent pe cercetarea interdisciplinara si pe rezultatele muncii in echipa, in special in cazul celor care deja au efectuat stagiul de mobilitate internationala.

Last modified: Sunday, 4 August 2013, 1:38 AM