Management
Proiectul HURO/0901/069/2.3.1. intitulat „Program multidisciplinar maghiaro-roman de scoala doctorala in domeniul medicina”, cu perioada de derulare: Martie 2011 - Februarie 2012.
Valoarea totală a proiectului pentru Partenerul Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara este de 65100 euro.