Module de curs oferite in cadrul proiectului

Proiectul nostru a fost gandit astfel incat sa asigure compatibilitatea cu nivelul de pregatire european, acoperind aceste arii in formare. Credem ca initiativa noastra este mai mult decat oportuna si vine intr-un moment favorabil dezvoltarii acestui domeniu, deoarece riscam ca decalajul stiintific fata de tarile membre ale Uniunii Europene sa creasca, iar absolventii unei Scoli Doctorale sa fie din ce in ce mai putin competitivi pe piata europeana a muncii. Toate analizele actuale arata ca viitorul va fi dominat de economiile si societatile bazate pe cunoastere.

Formarea doctoranzilor ca viitori cercetatori presupune dezvoltarea unor competente specifice domeniului stiintific, dar si a unor competente generale care sa le permita acestora o mai buna insertie pe piata muncii (managementul cercetarii, competente lingvistice si de comunicare, abilitati de documentare, redactare, publicare si comunicare stiintifica, capacitatea de a se conecta si evolua in retele virtuale prin utilizarea mijloacelor TIC, spiritul anteprenorial si dezvoltarea capacitatii de valorificarea rezultatelor cercetarii prin inovare si transfer tehnologic).

Prin prezentul proiect oferim doctoranzilor un numar de cinci cursuri:

  1. Modul strategia si legislatia europeana privind cercetarea stiintifica
  2. Modul de abordare interdisciplinara
  3. Modul de dezvoltare a competentelor lingvistice
  4. Modul de dezvoltare a abilitatilor de documentare, redactare, publicare si comunicare stiintifica
  5. Modul de formare in utilizarea instrumentelor specifice din domeniul TIC
  6. Principii şi valori în cercetarea ştiinţifică: nediscriminarea, egalitatea de gen, egalitatea de şanse, multiculturalismul, dezvoltarea durabilă, spiritul antreprenorial.
Page: ()   1  2

About Coursera

We are a social entrepreneurship company that partners with the top universities in the world to offer courses online for anyone to take, for free. We envision a future where the top universities are educating not only thousands of students, but millions. Our technology enables the best professors to teach tens or hundreds of thousands of students.

Through this, we hope to give everyone access to the world-class education that has so far been available only to a select few. We want to empower people with education that will improve their lives, the lives of their families, and the communities they live in.

Page: ()   1  2