Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"

Titlul proiectului: Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetării

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

Skip course categories